علی اصغر شمسی

تخصص جراحی مغز و اعصاب

برای ثبت نظر وارد اکانت کاربری خود شوید یا در سایت شهر کتاب ارومیه ثبت نام کنید.